اکو قلب جنین

قلب سیستم پیچیده ای در بدن است به همین دلیل امکان اینکه در هفته های اول بارداری در شکل گیری آن مشکلی به وجود آید، هست.این مسائل و مشکلات باعث بروز مشکلات مادر زادی در قلب و بروز اشکالات و خطراتی در ساختمان قلب می شود و با به وجود آوردن ارتباطی غیر عادی بین قسمت چپ و راست قلب باعث می شود دریچه های قلب شکل متفاوتی را به خود بگیرند.اما در مواردی که اکو قلب جنین انجام شود می توان با تشخیص زودهنگام بیماری برای رفع و درمان آن اقدام کرد و در مواردی که امکان رفع این نقص نباشد می توان با اجازه پزشک قانونی به بارداری خاتمه داد.

اختلالات قلبی یکی از علت های مرگ نوزاد در هنگام تولد می باشد که از بین هر 1000 نوزاد 6 نوزاد به این علت فوت می کند.اکو قلب جنین توسط متخصص قلب اطفال انجام خواهد شد و همانند سونوگرافی می باشد.با دستگاه اکوکاردیوگرافی اکو قلب جنین با تشخیص نارسایی های قلب نوزاد در ایتدای رشد جنین امکان پذیر می شود و می توان روند درمان را سریع تر آغاز کرد که البته استفاده از این دستگاه و پردازش اطلاعات آن نیاز به علم و مهارت بالا و خاصی دارد. ادامه مطلب